Distribucija
Tobačna Grosist za zunanje partnerje opravlja celovite logisitčne in distribucijske storitve.
TOBAČNA GROSIST
Tobačna Grosist se je leta 2009 skupaj z matično družbo Tobačna Ljubljana preselila v Črnuče, kjer je tudi novi, sodobni skladiščno-distribucijski center.

Tobačna Grosist distribucijsko sodeluje s trgovskimi verigami in z bencinskimi servisi, s kioski, a tudi z manjšimi trgovinami in gostinskimi lokali. Skupaj oskrbuje več kot 2500 maloprodajnih in gostinskih mest po Sloveniji, ki imajo vsaj enkrat tedensko možnost dostave blaga. Dostava blaga je organizirana po zunanjih pogodbenih partnerjih.

Tobačna Grosist za zunanje partnerje opravlja celovite logisitčne in distribucijske storitve.

Izdelki so pretežno skladiščeni v visokoregalnem skladišču, manjše artikle pa imamo v poličnem delu skladišča. Skladišče je razdeljeno na trošarinski, tobačni in netobačni del. Blago iz netobačnega skladišča izdajamo z brezžičnimi ročnimi terminali, v tobačnem skladišču pa blago pripravljamo vzdolž komisionirne linije, in sicer glede na podatke na zaslonih na dotik. Tobačno skladišče je moderno zasnovano, tako da so nekateri postopki avtomatizirani.

V netobačnem delu skladišča imamo na voljo tudi posebej hlajeno skladišče za izdelke, ki zaradi kakovosti to zahtevajo. Del skladišča je namenjen skladiščenju materialov, ki jih uporabljamo za promocijske in prodajno-pospeševalne aktivnosti.

2500+
maloprodajnih in gostinskih mest po sloveniji
27
terenskih predstavnikov
Trgovina
E-mail: TGNarocila@si.imptob.com
Gostinstvo
E-mail: TGNarocila@si.imptob.com
Cigarete in tobaki
Pospeševalci prodaje
SEZNAM KONTAKTOV
25+
priznanih blagovnih znamk
2
veleprodajna centra
2500+
maloprodajnih in gostinskih mest po sloveniji
maloprodajnih in gostinskih mest po sloveniji
27
terenskih predstavnikov
Trgovina
E-mail: TGNarocila@si.imptob.com
Gostinstvo
E-mail: TGNarocila@si.imptob.com
Cigarete in tobaki
Pospeševalci prodaje
25+
priznanih blagovnih znamk
2
veleprodajna centra